Българското Земеделие - Всичко за Българското Земеделие и Селско Стопанство
Най-голeмият безплатен справочник на Българското земеделие и селско стопанство! Абонирай ме за YouTubeВход за членове
Име:*
Парола:*
Регистрация

Агро Техника

Земеделска техника

Агро съоръжения и оборудване

Растениевъдство

Зеленчукопроизводство

Цветарство

Зърнено-бобови култури

Кореноплодни култури

Маслодайни култури

Влакнодайни култури

Етерично-маслени култури

Фуражни култури

Овощарство

Лозарство

Гъбарство

Билки, Подправки и Етерични масла

Зърнопроизводство

Зърнено-житни култури

Животновъдство

Птицевъдство

Пчеларство

Бубарство

Рибарство и аквакултура

Дивечовъдство

Животновъдство

Отглеждане на Охлюви

Семена и посадъчен материал

Лозов посадъчен материал

Семена от зърнено-житни култури

Семена и посадъчен материал от плодове и овошки

Продукция на семена и посадъчен материал от цветя

Семена и посадъчен материал от зеленчуци

Продукция на семена и посадъчен материал

Дървесен посадъчен материал

Семена от зърнено-бобови култури

Семена за кореноплодни култури

Семена от маслодайни култури

Семена от билки и подправки

Посадъчен материал от гъби

Органично / Био земеделие

Органични / Био Билки и Подправки

Органично / Био Хранене на растенията

Органични / Био Плодове и Овошки

Органични / Био Семена и Посадъчен Материал

Органични / Био зеленчуци

Органично / Био Хранене на Животни

Органично / Био лозарство

Органични / Био Маслодайни Култури

Органични / Био Влакнодайни Култури

Органична / Био Защита на Растенията

Биологични опрашители

Органично / Биологично / Екологично животновъдство

Органично / Био Зърнопроизводство

Органични / Био Зърнено-бобови Култури

Органични / Био Кореноплодни Култури

Други Органични / Био Продукти

Органични / Био дървета и храсти

Органично / Био Птицевъдство

Аграрни / Земеделски Услуги

Агро Строителство / Изграждане на

Услуги за животновъдство

Услуги за Зърнопроизводство

Услуги за Растениевъдство

Лозарски услуги

Хигиенни и пест контрол услуги

Цветарски услуги

Работи на терен

Услуги за Органично / Био Земеделие

Хранене на Животните

Фуражни храни

Биоконцентрати

Премикси

Фуражни / Хранителни добавки

Растителна защита

Пестициди

Препарати

Хранене на растенията

Торове, Минерали и Препарати

Земеделско финансиране

Земеделски кредити

Европейски програми

 

Фарин ЕАД Фарин ЕАД              
Фарин ЕАД Визитка
Фарин ЕАД

Местоположение:
гр. Добрич, област Добрич
Фарин ЕАД

Трети Март 47, 9300 Добрич


Tel: +359 58 651 500

E-mail: office@farin.bg

Website: www.zhb-farin.bg

Фарин ЕАД СПЕЦИАЛИЗИРА В:
ЗърнопроизводствоЗърнено-житни културиЕчемик
Царевица
Пшеница
РастениевъдствоМаслодайни културиРапица
Слънчоглед
Фуражни култури Фуражна царевица
Фуражен Ечемик
Фуражна пшеница
Агро ТехникаЗемеделска техникаСелскостопански гуми
Части и аксесоари за земеделски машини
Комбайни
Резервни части
Трактори
Семена и посадъчен материалСемена от зърнено-житни културиСемена от Царевица
Растителна защитаПестицидиФунгициди
Хербициди
Инсектициди
ПрепаратиПрепарати
Хранене на растениятаТорове, Минерали и ПрепаратиПрепарати
Торове
Аграрни / Земеделски УслугиУслуги за ЗърнопроизводствоСъхранение на зърно
Продукция на семена и посадъчен материалСемена
Семена от маслодайни културиСемена от Слънчоглед

„Фарин” АД е динамична компания, пазарен
лидер в областта на селското стопанство.
Икономическата група Фарин, в чиято основа е
„Фарин” АД, обединява дъщерни, асоциирани и
свързани дружества в следните сфери на дейност:
търговия със селскостопанска продукция, стоки
за земеделието, горива и земеделска техника; ус-
луги като транспорт, автосервиз, застраховане и
лизинг; производство на семена и фуражи.
В групата има и дружества, които функционират
извън сферата на селското стопанство, а именно:
строителство и производство на мебели и инте-
риорни врати.
Ние предоставяме на клиентите нашите знания
и опит, като използваме индивидуален подход,
за да се съобразим изцяло с техните специфични
нужди.

Компанията „Фарин” е основана през 1997 г. в
гр. Добрич с основен предмет на дейност търго-
вия със земеделска продукция. През 2001 г. в
предмета на дейност е добавена и търговия със
стоки за земеделието, а именно: семена, торове
и препарати за растителна защита. През следва-
щите години дружеството се разраства, увели-
чава се номенклатурата на предлаганите стоки,
нараства клиентската база, а съответно и търгов-
ските обеми.
С оглед да се отговори по-пълно на нуждите на
клиентите, през последните четири години допъ-
лнително се разшири обхвата на предоставяните
продукти и услуги, между които: съхранение на
вложено зърно, търговия с препарати за расти-
телна защита на дребно, търговия с горива и сма-
зочни материали, тър-говия със селскостопанска
техника и резервни части и др. Създадоха се тър-
говски агроцентрове разположени на стратегиче-
ски места в Добруджа, в които се реализира кон-
цепцията „всичко за фермера на едно място”.

Представени фирми: 913
Колекции продукти: 59

Препоръчваме
Налина МК
Налина МК
Бони Холдинг АД
Бони Холдинг АД
МОНТАЖАГРО ООД
МОНТАЖАГРО ООД

Избрана новина
Земеделският износ на България за Русия да достигне 80 млн. долара през 2012 г.
Земеделският износ на ... Още

Избрана колекция
Пръскачка прикачна
Пръскачка прикачна
ЛЕНА АГРОМАШИНИ ЕООД


Agcirulture.com ( .com) 2012. .Sofia Web Works, .


Букети София
Място за Вашата Реклама